Salta el contingut

Telèmetre Vector 21

image

Funcionament

El Vector 21 es un telèmetre multifunció especialment dissenyat per al rol de franctirador tot i que es útil en molts d'altres. Es tracta d'un dispositiu òptic amb x7 augments que incorpora un làser i una serie d'indicadors interns.

Aquest aparell, de semblança a uns binocles i força lleuger, no només serveix per observar i obtenir distàncies, sinò que a més incorpora tota una sèrie de funcionalitats que s'han de conèixer ja que son de molta utilitat a l'hora de realitzar els càlculs balístics amb la calculadora ATragMX per exemple. Es doncs, una eina molt potent a l'abast de tothom i de la qual en sabem ben poc quan ens hi adentrem una mica.

Les principals funcionalitats de les quals disposa l'aparell son:

 • Obtenir la distància a l'objectiu.
 • Obtenir l'azimut a l'objectiu.
 • Obtenir l'angle d'inclinació.
 • Obtenir la distància vertical i horitzontal a l'objectiu.
 • Obtenir la distància entre dos objectius.
 • Obtenir l'angle entre dos objectius.
 • Obtenir les components dels vectors de distància de manera separada.
 • Canviar les magnituds entre peus i metres.
 • Canviar entre graus magnètics i miliradiants (mils).

Cal tenir en compte que el làser del telèmetre ha d'estar apuntat a algun cos sòlid que permeti que aquest reboti correctament. No es recomanable apuntar-lo sobre un objectiu humà o sobre la vegetació, així com vidres i objectes transparents. Utilitzeu sempre objectes sòlids i propers al vostre objectiu, idealment, parets o murs, el terra, un vehicle, etc.

Opcions

Distància a l'objectiu

 1. Mentres mires a través del telèmetre presiona la tecla R fins que aparegui el cercle vermell.
 2. Un cop aparegui, deixes anar la tecla i apareixerà la distància al costat.

image

Azimut a l'objectiu

Prem la tecla Tab fins que aparegui l'azimut en pantalla.

image

Distancia i azimut a l'objectiu alhora

 1. Prem les tecles R i Tab alhora fins que aparegui el cercle vermell.
 2. Un cop aparegui deixes anar els dos botons i sortirà l'azimut i la distància un al costat de l'altra.

image

Components horitzontal i vertical del vector

 1. Toca una vegada la tecla R i seguidament prem-la de nou uns instants fins que surti el cercle vermell.
 2. Un cop aparegui la deixes anar i apareixeràn les componentes del vector (distància horitzontal i vertical).

image

Azimut i angle d'inclinació

 1. Toca una vegada la tecla Tab i seguidament prem-la de nou uns instants fins que aparegui el cercle vermell.
 2. Un cop aparegui la deixes anar i apareixerà l'azimut i l'angle d'inclinació.

image

Distancia entre dos punts

 1. Prem la tecla R fins que aparegui el cercle vermell.
 2. Un cop aparegui, toques la tecla Tab mentres mantens apretada la R.
 3. Veuràs que apareix "1-P" a la pantalla, significa que has fixat el primer punt.
 4. Seguidament mou el cercle vermell al següent punt i deixa anar la tecla R.

image

Components horitzontal i vertical del vector entre dos punts

 1. Prem la tecla R fins que aparegui l'azimut.
 2. Un cop aparegui toques la tecla Tab mentres mantens apretat R.
 3. Veuràs que apareix "1-P" a la pantalla, significa que el primer punt ja el tens fixat.
 4. Mou el cercle vermell al segon punt i deixa anar la tecla R.

image

Distancia horitzontal i azimut entre dos punts

 1. Prem la tecla Tab fins que aparegui l'azimut.
 2. Un cop aparegui toca la tecla R mentres mantens apretat Tab.
 3. Veuràs que apareix "1-P" a la pantalla, significa que el primer punt ja el tens fixat.
 4. Mou el cercle vermell al segon punt i deixa anar el Tab.

image

Caiguda de la bala

 1. Prem la tecla Tab fins que aparegui l'azimut.
 2. Toca la tecla R mentres mantens apretat el Tab.
 3. Veuràs que apareix "1-P" a la pantalla, significa que el primer punt ja el tens fixat.
 4. Mou el cercle vermell a on ha caigut la bala i deixa anar el Tab.
 5. Els digits de l'esquerra mostren la correcció esquerra (L)/dreta ® en metres. Mentres que els digits de la dreta mostren els valors de correcció llarga (A = afegir)/curta (d = caiguda) en metres.
 6. Si prems la tecla R també es mostraràn els valors de correcció d'alçada (UP i dn).

image

Canviar unitats de mesura

 1. Toca la tecla Tab 5 vegades consecutives (rapidament).
 2. Veuràs que apareix breument el text "Unit set".
 3. Prem R fins que apareguin les unitats desitjades.
 4. Toca un altre cop Tab 5 vegades consecutives per desar els canvis.