Salta el contingut

Compatibilitat entre terminals

Com ja sabràs, tant la AN/PRC-152 com la AN/PRC-117F son compatibles mutuament per defecte. En canvi això no passa amb la AN/PRC-77 quan utilitzem una de les radios anteriorment esmentades. Això es degut a una incompatibilitat amb el paquet de trucada en el qual està configurat un terminal ja sigui per emetre (TX) o rebre (RX).

Alguns casos habituals:

  • PRC-77 a PRC-77: per a que dos terminals puguin emetre i rebre, cal que estiguin els dos en mode squelch o no. Si hi ha un terminal en mode squelch i un altre sense, el segon rebrà les comunicacions del primer però no al revés.

  • PRC-77 a PRC-117 o PRC-152: quan es tracta de comunicació entre una PRC-77 analògica i una radio més nova, com una PRC-117, cal que les dues tinguin el mode squelch desactivat tant per emetre com per rebre. Per defecte, les radios modernes porten el mode squelch activat en mode CTCSS, i desgraciadament al ser digitals no podem calibrar sempre el mode squelch exactament a 150 KHz, ja que funciona per franges. Per tant, el més senzill es desactivar el mode squelch de tots els terminals en aquest cas.